Paragon BV in het kort

A company needs a heart, not just a business plan”   

Veranderingen in de wereld vinden steeds sneller plaats. De omgeving wordt voortdurend lastiger, de interne verhoudingen vergen alsmaar meer aandacht. Je wilt je bedrijf een goede plaats in de maatschappij geven en met dit alles ook nog gezond winst maken.
Er doen zich steeds vaker situaties voor die je als directeur niet gewend bent.
Er is niemand met wie je er over kunt spreken: “de lucht wordt ijler naarmate je hoger komt”.

In deze omstandigheden kan Paragon ondersteuning bieden. Paragon doet dit door de positieve, creatieve mogelijkheden van de organisatie te mobiliseren en in positieve richting aan te wenden. Op deze manier zijn veranderingen geen bedreiging meer, maar een bron van mogelijkheden.
De ondersteuning kan plaats vinden in de vorm van advisering, coaching, commissariaat of interim management.

Paragon B.V. is een kleine onderneming, onder directie van Rein N. Otma. Opdrachten worden uitgevoerd door Rein Otma, veelal in samenwerking met andere deskundigen.
Rein Otma is verbonden aan het Institute for Independent Business, een not-for-profit organisatie welke zich vooral richt op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Zie ook de website adressen van deskundigen en organisaties waarmee wordt samengewerkt op de “Links” pagina.

“Graag wil ik je complimenteren met deze opdracht en je uitermate professionele interim management aanpak. Je hebt de bij de aanvang van de opdracht geformuleerde doelstellingen gerealiseerd, zelfs nog meerdere. De veranderingen en vernieuwingen vormen een prima basis voor je definitieve opvolger om verder op te bouwen. Tevens wil ik je danken voor de constructieve en plezierige samenwerking.”

Jacques J.A.M. Reijniers, Coopers & Lybrand

“Als je ziet hoe Rein met de jongens van B2 van Voetbalvereniging Stiphout Vooruit omgaat, daar kunnen veel professionele trainers nog wat van leren.”

Mark van Berkel, mede-leider B2 Stiphout Vooruit