Links

Viaparresia - www.vprs.nl

Viaparrèsia is opgezet door senior bestuurders van ondernemingen. Het is een onafhankelijke en resultaatgerichte partner die bestuursorganen van ondernemingen en instellingen adviseert bij bestuur(der)s vraagstukken. Zij bewerkstelligt optimalisatie van besluitvormingsprocessen, brengt waar nodig partijen bijeen voor de vorming van samenwerkingsverbanden en zet in op inspirerend leiderschap en duurzaam handelen. Viaparrèsia fungeert als klankbord en coach, raadsman en initiator/begeleider in processen van Denken (gedachtevorming), Durven (besluitvorming) en Doen (uitvoering) volgens het principe waaraan zij haar naam dankt: ‘het juiste zeggen tegen de juiste persoon op het juiste moment’.

Institute for Independent Business  -  www.iib.ws.nl

Met zijn meer dan 5.000 geaccrediteerde en hooggekwalificeerde executive associates die werken voor duizenden organisaties, voornamelijk in het MKB, is het Institute for Independent Business de grootste organisatie in zijn soort.

In tegenstelling tot grote organisaties of holdings ontbeert een MKB organisatie vaak de middelen om een ervaren managementteam van professionals voor elk voor de bedrijfsvoering belangrijk vakgebied op te bouwen. In feite komt de last van het leiden van een groeiende en succesvolle MKB onderneming meestal neer op een klein aantal directeur/grootaandeelhouders of partners. Soms is er maar één. Waar zoveel te doen is en maar beperkte middelen beschikbaar zijn, voelen velen zich gefrustreerd door het steeds maar groeiende beroep dat op hen wordt gedaan.