Wie is Rein Otma

Rein Otma     rein_otma 2

Rein N. Otma werd in 1948 geboren in een ondernemersgezin te Leeuwarden. Na de middelbare school en de militaire dienst is hij in Rotterdam gaan studeren. Na het doctoraal examen bedrijfseconomie en het kandidaatsexamen rechten volgde twee jaar later het examen postdoctoraal accountancy.
Rein heeft de eerste jaren van zijn carrière leidinggevende administratieve functies bekleed bij ondermeer Ritmeester Sigarenfabrieken in Veenendaal, Gallaher International te Londen (verkoop van sigaretten in Afrika en het Midden Oosten) en Coram International in Geldrop.
In deze functies is altijd sterk benadrukt dat administratie, zowel operationeel als management informatie, een bijzonder sterk instrument is ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Maar het moet altijd ondersteunend, dienstbaar blijven aan de bedrijfsvoering (afgezien uiteraard van wettelijke vereisten).
Daarbij heeft Rein zich ook regelmatig bezig gehouden met bijzondere onderzoeken in verband met overnames, reorganisaties en andere veranderingsoperaties.

In 1995 is Rein Otma zelfstandig adviseur en interim-manager geworden. Hij verricht deze werkzaamheden vanuit de B.V. Paragon, veelal zelfstandig maar wanneer nodig ook in samenwerking met andere professionals. Een veelheid van opdrachten is uitgevoerd, zeer verschillend van aard, op topmanagement- en directieniveau, en bij opdrachtgevers zowel in de profit als in de not-for-profit sector. Naast vaktechnische inbreng heeft vooral de levenshouding en de sterk mensgerichte aanpak steeds tot succes geleid.
De aansluiting bij het Institute for Independent Business betekent dat op alle vakgebieden ‘hands-on’ advies gegeven kan worden.

Door een aantal oorzaken, waarbij leeftijd op verschillende manieren meespeelt, verschuiven de werkzaamheden van Rein, en dus ook van B.V. Paragon, van interim-management werkzaamheden naar advisering, coaching en commissariaten. Bij dat laatste hebben de recente ontwikkelingen rondom commissarissen, bestuurders en accountants bijzonder de belangstelling.

Belangstelling voor praktische toepassingen van filosofie, een gedegen levenshouding en werken met mensen lopen als een rode draad door het leven van Rein.
Zo is hij bijzonder geïnteresseerd om de mogelijkheden die Chaosfilosofie en “zoeken naar wijsheid” bieden, in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering tot leven te brengen. Het blijkt dat deze aanpak voor alle betrokkenen buitengewoon inspirerend en vruchtbaar werkt.
Onderstaande trefwoorden en de artikelen over “Chaos en Management”, “Veranderen” en “Wijsheid” (te vinden onder het kopje bedrijfsfilosofie) geven een duidelijk beeld van het gedachtegoed van Rein Otma.

Levenshouding, persoonlijkheid, stijl van leidinggeven

- Positieve levenshouding, gericht op ontwikkelen en constructieve samenwerking.
- Integriteit van en respect voor mensen staat centraal.
- Streven naar synergie: analytisch, maar gelijktijdig zoeken naar verbanden.
- Uitgaan van visie en strategie, daarnaast praktisch en ‘voeten op de grond’

- Teamleider, gericht op ‘meekrijgen’ van medewerkers.
- Aangeven van grote lijnen, medewerkers de vrijheid gunnen daarbinnen zelfstandig te werken.
- Open; bereid te luisteren, andere gezichtspunten te accepteren en mening bij te stellen.

- Goed in delegeren, maar niet bang voor ‘hands-on’.
- Taak- en prestatie-georiënteerd.
- Gewend beslissingen te nemen.
- In conflict- en probleemsituaties streven naar win-win-oplossingen (niet: compromissen)

Specifieke deskundigheden en ervaringen

Coaching en bemiddeling

- Advisering en begeleiding van directie, management
- Conflictbemiddeling (‘mediation’) en leveren van onpartijdige expertise.

Interim-management

- Wanneer in een organisatie tijdelijk specifieke deskundigheid en/of capaciteit nodig is.

Algemeen management en strategische beleidsvorming

- Reorganisaties, kostenreductie- en effectiviteitprojectenstrategie.
- Strategie- en beleidsbepaling.
- Invoeren administratieve systemen ter ondersteuning van strategische beleidsvorming.
- Algemene trainingen.

Projectmatig werken

- Verzorgen van trainingen projectmanagement (op alle niveau’s van middelgrote organisaties).
- Als projectleider leiding geven aan projectteams in zeer verschillende projecten.
- Voeren van programmamanagement bij enkele reorganisatieprocessen.

Bedrijfsoverdrachten

- Haalbaarheidsonderzoeken
- Integratie overgenomen bedrijf in bestaande organisatie
- Opvolgingsproblematiek in familiebedrijven.

 

Mocht u het volledige C.V. van Rein Otma toegezonden willen hebben dan kunt u een email sturen naar paragon@iae.nl of onderstaand contactformulier invullen.
De gevraagde informatie zal u dan zo spoedig mogelijk toegezonden worden.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht